השכלתית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אדנית מעץ מוגבהת ונגישה אוגרת מים ליצירת מצע מנותק שאותו נכסה בטוף ואדמה, האדנית לא צריכה צינורות או מערכת השקיה, שכן היא בעלת מערכת השקיה שמכונה בשפתנו "טכנולוגיה נמוכה" - ברת קיימא אך מאוד יעילה.
בערוגות נשתול נוי או ירק לפי עונות השנה.
ניתן להכין עם התלמידים או לקבל מוכן
הפרוייקט מתאים כחלק מפרוייקט ירוק לקידום מטרות איכות הסביבה ומוכר וממומן ע"י קול קורא של השפד"ן לבתי הספר הזכאים לכך.
הפרוייקט מתאים למסגרות של גינות קהילתיות, בתי ספר, רשויות מקומיות וכו'.