השכלתית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
התוכנית מיועדת לראשויות מקומיות וארגונים גדולים, מאושרת במאגר התוכניות של משרד החינוך ומומלצת ע"י הפיקוח הארצי של משרד החינוך.
 

מבנה התכנית

 
תכנית רב שנתית שעקרונותיה נותנים מענה לחסרים בלימוד אנגלית בישראל.
 
התפיסה הפילוסופית של השיטה
 
שיטת TTB מאפשרת ליישם חזון של כולנו: לצמצם את הפערים בין הילדים ולתת הזדמנות שווה לכולם בכל הקשור לשפה האנגלית.
השיטה מאפשרת להכין את הילדים למציאות החיים של המאה ה- 21 במדינת ישראל וכחלק מהעולם הגלובלי של ימינו.
השיטה מאפשרת ליצור את המהפכה הדרושה בחינוך – להתחיל את לימוד השפה האנגלית המדוברת כבר מהגיל הרך (גן, כיתות א' ב').
השיטה הרב שנתית (שלוש שנות לימוד של שפה דבורה), מאפשרת לבנות תשתית איתנה להמשך לימוד השפה במסגרת החינוכית.
 
רציונל השיטה
 
נגזר משני עקרונות:
שפה דבורה קודמת לשפה כתובה. בניית בסיס נרחב של שפה דבורה, של מילות בסיס מתוך הבנה בתוך מבני משפט תקינים, יהווה כר פורה וחזק למעבר לתחילת הקריאה.
 
כיצד מתבטאת ההדרכה בפועל?
 
• כל גננת / מורה המקבל/ת ערכת לימוד של Train the Brain תשתתף בהשתלמות ותעבור הדרכה והכשרה עבור החומר שעליה ללמד ברבעון הבא.
• לאחר ההשתלמות בכנס כל משתלמ/ת יקבל / תקבל ערכה של קבצי שמע כיצד לבטא נכון את המילים ולפתח את האנגלית המדוברת.
 
 
 
Picture1