השכלתית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גינות קהילתיות

 
 
פרוייקט קהילתי משותף של ראשות מקומית, תושבי שכונה וגופים שונים שמאמצים שטח אדמה, מטפחים אותו, ויוצרים קשרי-גומלין בין האדם לסביבה.

החקלאות העירונית ( מס' תכנית 1162) מאושרת במאגר התכניות של משרד החינוך ומקימה גינות קהילתיות יחד עם תלמדי בתי הספר השונים ברחבי הארץ סביבות של חצרות למידה, ערוגות פתיל, מאגרי מים, קומפוסטרים, חממות לימודיות, קירות גינות אנכיות, ספסלי ישיבה מחומרים לשימוש חוזר, ועוד.

מטרות התכנית:
  • שיתוף התלמידים בעשייה הבית ספרית/ בגן הילדים.
  • אחריות התלמידים על סביבת החצר / הגינה.
  • שינוי פיזי המביא לתחושת הישג.
  • שיפור חזות בית-הספר / גן הילדים והחלפת שטחים מוזנחים, בשטחים ירוקים ופתוחים.
  • חיזוק הקשר של התלמידים וההנהלה.
  • הגינה מהווה בסיס לכלי טיפולי בתרפיה בגינון.