השכלתית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

חקלאות /גינון טיפולי

 
החקלאות העירונית ( מס' תכנית 1162) מאושרת במאגר התכניות של משרד החינוך ומקיימת יחד עם תלמידי בתי הספר והגנים השונים ברחבי הארץ סביבות של חצרות למידה, ערוגות פתיל, מאגרי מים, קומפוסטרים, חממות לימודיות, קירות גינות אנכיות, ספסלי ישיבה מחומרים לשימוש חוזר ועוד.