השכלתית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בסדנא זו נכין בית גידול להאכלת ציפורים. נשתמש ונקשט בחומרים לשימוש חוזר. את המתקתן נתלה על עדן החלון/ על קיר הבניין/ על העץ שבחצר. כך שניצור דואליות בין האדם לטבע ולסביבה האורבנית.