השכלתית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מופעים מוזיקליים המותאמים למסגרת סל תרבות בגילאי ט.ט.ח בגני הילדים.
המופעים חוצי שפה ומעבירים באמצעות רגש ומוזיקה אלמנטים מתחום הקצב ומהקצב.
המופעים מאושרים בסל תרבות פתח תקווה ומתקיימים שם לאורך שנים.