השכלתית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תלן

 
 

תכנית לימודים נוספת לבתי ספר וגני ילדים

 
תכנית לימודית נוספת, כלומר, מעבר לתכנית הלימודית הרגילה בבתי ספר, ישנה זכות לקבל גם שיעורי העשרה.

תכנית זו מיועדת בעיקר ללימודי העשרה לבתי ספר וגני ילדים ואינם כוללים את מקצועות הלימוד המוכרים
תכנית נוספת זו היא תכנית רשות, ואינה מחייבת בתשלום מצד ההורים שאינם מעוניינים שילדיהם ילמדו
משרד החינוך נותן תקציב מאוד מוגבל, ניתן לראות כאן את הטבלה מאתר מאגר חוזרי מנכ"ל למחירי השירותי לשנת לימודים זו
 

תלן בכמה נקודות

 
תכנית הלימודים הנוספת הינה תכנית נוספת לתכנית הלימודים הבסיסית
- תכנית יסוד- תוכנית זו כוללת תכנים משותפים לכל בתי הספר והיקפה הינה כ-75% מתוכנית הלימודים
- תכנית השלמה – תכנית שכוללת תכנים המותאמים לכלל בתי הספר היקפה כ-25% מתכנית הלימודים הכוללת
התכנית הלימודית הנוספת מוטלת על ההורים כאשר משרד החינוך (ליתר דיוק רשות החינוך) יכולה לעזור בהתאם ליכולתה והמימון לעיתים יהיה באופן חלקי עד מלא.
משרד החינוך מצידו, מגביל את תקציב הסכום השנתי הניתן לעזרה לאורך כל השנה בהתאם לתקציבים שמאפשרים זאת הינה שוב טבלת התקציבים לתכנית תלן לבתי ספר
מספר השעות של התלן לא יעלה על כ-15% מתקן השעות הרשמי אשר אושר לכיתה בבית הספר
שעות הלימודים של התכנית הנוספת יחולו לפני או אחרי שעות הלימודי הרגילה ולא בשעות הלימודים הרגילות של משרד החינוך